Structura legala a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, consfintita de Guvernul Romaniei

Structura legala a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi a fost consfintita de Guvernul Romaniei (in sedinta din 30.09.2009), prin HG nr. 1093, cu privire la modificarea si completarea HG nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea.

Deputatul Movila, batut la el in curte
Prefectul judetului Iasi a demisionat dupa ce a fost prins baut la volan

Hotararea de Guvern nr. 1093/2009 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 684/12.10.2009, Partea I, paginile 7-30. Aceasta Hotarare de Guvern este semnul finalizarii procesului de revenire la deplina legalitate a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, proces care a presupus mai multe etape supervizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si, implicit, de catre Guvernul Romaniei. Aceste etape au fost urmatoarele: Emiterea, de catre Guvernul Romaniei, a HG nr. 749/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 465/6.07.2009, prin care s-a decis revenirea la legalitate a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, respectiv la Legea de infiintare, nr. 408/2002; Emiterea Ordinului nr. 4294/10.06.2009 al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin care a fost confirmat in functia de Rector al Universitatii „Petre Andrei” din Iasi domnul Prof. univ. dr. Doru Tompea; Ducerea la indeplinire, de catre Rectorul confirmat de MEdCI, a prerogativelor speciale prevazute in Ordinul nr. 4294/10.06.2009 al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, adica: asigurarea conditiilor de incadrare/promovare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic care are rolul de a deservi procesul instructiv-educativ si administrativ-tehnic al Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, infiintata prin Legea 408/2002; preluarea, potrivit Legii 408/2002, a personalului didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizata sa functioneze provizoriu si care are statut de organizatie nonguvernamentala la institutia de invatamant superior infiintata prin Legea 408/2002, „Petre Andrei” din Iasi; preluarea studentilor din institutia care a fost autorizata sa functioneze privizoriu si care are ca statut de organizatie non-guvernamentala la institutia de invatamant superior infiintata prin Legea 408/2002, „Petre Andrei” din Iasi, pentru toate specializarile si formele de invatamant, potrivit legii; eliberarea actelor de studii pentru absolventii scolarizati de Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, infiintata prin Legea 408/2002, Prof. univ. dr. Doru Tompea fiind singura persoana acreditata sa semneze aceste acte. Emiterea Ordinului nr. 5356/2009 al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind programele de studii universitare de masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 657/2.10.2009, Partea I, paginile 10-32. Prin publicarea in Monitorul Oficial nr. 684/12.10.2009 a structurii legale a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, Guvernul Romaniei consfinteste institutional si juridic indeplinirea prerogativele speciale incluse in mandatul Rectorului confirmat de MEdCI, Prof. univ. dr. Doru Tompea, precum si functionarea perfect legala a specializarilor pentru studiile de licenta si a celor de Master de la cele cinci facultati: Psihologie si Stiintele Educatiei, Asistenta Sociala si Sociologie, Stiinte Politice si Administrative, Economie si Drept. Nu in ultimul rand, acelasi act normativ – HG nr. 1093/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009 – evidentiaza ceea ce reprezentantii legali ai Universitatii „Petre Andrei” din Iasi au sustinut intotdeauna, si anume faptul ca Universitatea „Apollonia” din Iasi are o structura legala total distincta de aceea a institutiei UPA din Iasi.

Alice Sava