Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termica (III)

Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termica (III)

Drepturile si obligatiile prestatorului
A. Drepturile prestatorului
Art.33. Avizarea conform legii, din partea furnizorului a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare pentru activitatea de defalcare a consumului de energie termica pentru incalzire cu repartitoare.
Art.34. Incheierea de contracte cu asociatiile de proprietari/locatari, agenti economici, institutii bugetare pentru prestari de servicii, de defalcare a cantitatilor de energie termica consumate.
Art.35. Incasarea valorii prestarilor de servicii catre beneficiari.
Art.36. Sa sesizeze furnizorul si comitetul executiv al asociatiei

Targ de mobila, decoratiuni si accesorii la Palas Mall
Oficial al ambasadei SUA in vizita la Iasi. America intinde o mana de ajutor studentilor ieseni

de proprietari/locatari in cazul in care presupune ca exista anomalii privind consumul in perioada de referinta pentru un anumit consumator.
B. Obligatiile prestatorului
Art.37. (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termica pentru incalzire se face de catre prestator, care are obligatia de a preda tabelul centralizator privind consumurile individuale ce revin fiecarui spatiu din condominiu furnizorului de energie termica si asociatiei de proprietari/locatari la datele stabilite in contractul de furnizare a energiei termice si in contractul de prestari de servicii.
(2) In cazul in care prestatorul nu preda repartizarea consumurilor individuale de energie termica la termenele stabilite in contractul de furnizare a energiei termice si in contractul de prestari de servicii incheiat cu asociatia de proprietari/locatari, furnizorul este indreptatit sa factureze consumurile individuale de energie termica conform legislatiei in vigoare.
(3) Repartizarea cantitatilor de energie termica consumate pe un condominiu se va face conform anexei 5a la contractul de furnizare incheiat intre furnizor si asociatia de proprietari/locatari iar pentru spatiile comune se va repartiza cel putin 20% din cantitatea de energie termica inregistrata pe contor.
Art.38. Incheierea de protocoale de colaborare cu furnizorul de energie termica.
Art.39. La depistarea de anomalii in repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, prestatorul va anunta in scris si va colabora cu asociatia/asociatiile de proprietari/locatari in vederea verificarilor.
Art.40. Repartizarea costurilor pentru energia termica pentru incalzire, indiferent de sistemul de distributie adoptat, se realizeaza numai de operatori economici autorizati de ANRSC.
Art.41. Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie sa contina o baza de date pentru toate combinatiile rezultate dintre tipul de repartitor utilizat si tipul de corp de incalzire pe care este montat repartitorul.
Art.42. Prestatorului ii este interzis sa monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de incalzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producatorul repartitorului pentru acel tip de corp de incalzire.
Art.43. Prestatorul va aplica sigilii pentru fiecare repartitor in parte.
Art.44. Prestatorul va pune la dispozitia utilizatorilor si furnizorului instructiunile de utilizare ale repartitoarelor precum si metodologia de citire, calcul si repartizare a energiei termice pe baza de semnaturi de primire si luare la cunostinta.
Art.45. Prestatorul va asigura montarea repartitoarelor electronice cu doi senzori si transmisie radio.
Art.46. Sa efectueze citirea repartitoarelor de costuri cu personalul propriu autorizat corelat cu citirea contoarelor de energie termica montate la bransametul termic al condomeniului, in ultima decada a lunii.
Art.47. Sa transmita in scris, pe baza de tabele si in format electronic dupa modelul convenit de ambele parti, consumatorii care au montate repartitoare de costuri, in vederea comunicarii de catre furnizor a energiei termice consumate in luna de referinta. Aceasta se va face pana la data de 20 a lunii de referinta.
Art.48. Prestatorul va returna tabelele cu valorile de consum calculate in termen de 5 zile lucratoare pentru furnizor si 10 zile pentru asociatiile de proprietari/locatari de la data primirii consumului de energie termica transmis de furnizor. Fac exceptie lunile cand exista sarbatori legale. In aceste cazuri, furnizorul va conveni cu prestatorul datele de furnizare a consumurilor. La cererea asociatiilor de proprietari/locatari transmiterea datelor se va face si in format electronic.
Art.49. Sa nu faca calculul pentru repartizare acolo unde nu s-au montat repartitoare in proportie de 80% din totalul apartamentelor racordate la sistemul centralizat, cu exceptia coloanelor verticale sau orizontale care functioneaza ca fiind corpuri de incalzire.
Art.50. Prestatorul nu va monta repartitoare de costuri acolo unde deconectarile de la sistemul centralizat depasesc 50% din numarul initial de apartamente existente in condominiu. (G.C.)