Reglemtarile fiscale intrate in vigoare de la data de 1 ianuarie 2009

Reglemtarile fiscale intrate in vigoare de la data de 1 ianuarie 2009

Purtatorul de cuvant al Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene (DGFPJ) Iasi, Maria Taran a adus la cunostinta cele mai multe reglementari care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2009, masuri ce vizeaza sprijinirea companiilor pentru a face fata efectelor crizei financiare, precum si masuri de ordin social pentru perioada instabila care urmeaza. “Prioritatile au fost reducerea influentelor negative generate de dificultatile inregistrate pe piata de capital asupra mediului investitional romanesc, stimularea unor investitii, crearea de noi locuri de munca si pastrarea celor existente. Ramane de vazut insa si ce legi vor aparea curand ca urmare a aplicarii noului program de guvernare. 

Prefectul Lupu trebuie sa caute cu lupa greselile manageriale ale Cameliei Gavrila
A demisionat din fruntea PPDD Iasi!

Cea mai importanta reglemetare este cea legata de neimpozitarea castigurilor pe piata de capital”, a afirmat Maria Taran. Aceasta a aratat ca dificultatile inregistrate pe piata financiara internationala, cu efecte negative asupra pietei interne de capital, au impus adoptarea de masuri fiscale care sa sprijine piata bursiera din Romania. In 2009, profitul realizat de persoanele juridice din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) nu va mai fi impozitat. Dispozitia se aplica si pentru persoanele juridice nerezidente. Maria Taran a mai anuntat ca in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se va impozita profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
“Nici persoanele fizice nu vor mai fi impozitate pentru castigurile obtinute pe piata de capital. Prevederea este valabila si pentru persoanele fizice nerezidente. De asemenea, pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare (altele decat partile sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise) se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator. Pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza (OUG nr. 127/ 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)”, a mai aratat Maria Taran. Deduceri fiscale mai mari pentru angajat Si angajatorOUG nr. 127/2008 modifica si regimul investitiilor la fondurile private de sanatate si de pensii. “De la  1 ianuarie 2009, limita de deductibilitate a contributiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii va creste de la 200 la 400 de euro. Si plafonul cheltuielilor deductibile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative s-a dublat, tot la 400 de euro. Si  pentru primele de asigurare voluntara de sanatate plafonul cheltuielilor deductibile a crescut de la 200 la 250 de euro, atat pentru angajat, cat si pentru angajator (OUG nr. 127/ 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)”, a mai aratat purtatorul de cuvant al DGFPJ Iasi.Aceasta a mai scos in evidenta si obligatiile de inregistrare la Fisc. ”Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice pentru care se datoreaza accize (cum sunt carburantii, combustibilii pentru incalzire) sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).
In caz contrar, acestia vor fi sanctionati cu amenda de la 20.000 la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare (OUG nr. 127/8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)”, a mai aratat purtatorul de cuvant al DGFPJ Iasi.

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Conform orientarilor recente determinate de noul cadru generat de „Strategia Lisabona“, la nivelul UE, cercetarea-dezvoltarea si inovarea sunt considerate instrumentele-cheie pentru cresterea competitivitatii economice si asigurarea dezvoltarii pe termen lung. Aceasta orientare se reflecta printr-o serie de decizii majore la nivel politic, precum fixarea tintei de minimum 3% din PIB cheltuieli totale pentru cercetare-dezvoltare pana in 2010, din care minimum 2% din partea industriei. Acest context a impus adoptarea de masuri fiscale care sa sprijine activitatile in domeniul cercetarii-dezvoltarii in Romania.
La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor in vigoare.
b) aplicarea metodei de amor-tizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).   

Neimpozitarea veniturilor din dobånzi sau depozite la termen
Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen sau instrumentele de economisire realizate incepand cu 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile.
Si in domeniul impozitarii nerezidentilor, ca masura de atragere a veniturilor pe piata bancara, s-a prevazut ca venitul din dobanda la depozitele la termen si la instrumentele de economisire realizata de persoanele fizice nerezidente sa nu reprezinte venit impozabil in Romania (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).   

Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite
Pentru dezvoltarea activitatii companiilor, precum si in scopul crearii de noi locuri de munca si pastrarii celor existente, dividendele reinvestite incepand cu 2009 sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.
Sunt scutite de la plata acestui impozit si dividendele investite in capitalul social al altei persoane juridice romane, in scopul crearii de noi locuri de munca si pentru dezvoltarea activitatii acesteia. Procedura se va aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui ANAF (OUG nr. 200/
4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).   

Cota redusa de TVA pentru livrarile de locuinte
De la 15 decembrie 2008 livrarile de locuinte au o cota redusa de TVA de 5%. Aceasta se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
Sunt considerate „locuinte ca parte a politicii sociale“  cele care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 380.000 de lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte.
Intra, de asemenea, in categoria locuinta livrata ca parte a politicii sociale:
– livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari; 
– livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
– livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).   

Proceduri vamale simplificate
Prin modificarea Regulamentului Comisiei nr. 2.454/2007 se creeaza posibilitatea operatorilor economici din Comunitate de a obtine o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, care permite acestora sa declare intr-un singur stat, respectiv statul de autorizare, toate importurile efectuate intr-o anumita perioada in diferite state membre. Acest aspect a impus modificarea prevederilor Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, referitoare la taxa pe valoarea adaugata si accize, pentru a se asigura in continuare incasarea acestor venituri la bugetul de stat al Romaniei, in situatia in care se depune declaratia vamala de import intr-un alt stat membru, pentru bunurile importate in Romania (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal).   

Deducerea pierderilor fiscale, prelungita
De la 1 ianuarie 2009, pierderile fiscale vor putea fi deduse din profitul net pe o perioada de 7 ani, fata de 5 ani ca acum. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora (OUG nr. 91/24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).(G.C.)