RATP se prabuseste. Tribunalul Iasi anunta intrarea societatii in faliment

Tribunalul Iasi a dispus dizolvarea societatii si notificarea deschiderii procedurii de faliment. Dar solutia prezentata marti nu este una definitiva.

Zona Ticau – Sararie va suferi transformari radicale
Un calugar de la Galata a incercat sa se sinucida

Redam solutia pe scurt, asa cum a fost prezentata pe portalul Tribunalului Iasi:

"Solutia pe scurt: Admite contestatia formulata de creditorul Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi impotriva Hotararii adunarii creditorilor debitoarei RATP din 10.02.2016 si in consecinta : Infirma planul de reorganizare judiciara a debitorului REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC (RATP ) , propus de debitor prin administrator special. In temeiul disp art 145 alin 1 lit B din Legea nr. 85/2014, dispune inceperea procedurii generale a falimentului debitorului REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC (RATP ) . In temeiul dispozitiilor art.145 alin. 2 din Legea privind procedura insolventei, Desemneaza in mod provizoriu in calitate de lichidator judiciar pe administratorul judiciar Capital Insol SPRL – Filiala Iasi , care va indeplini atributiile prevazute de art. 63 din lege. In lipsa unei conventii incheiate cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat in baza deconturilor aprobate de judecatorul-sindic . In temeiul dispozitiilor art.145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 :, Dispune dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor si Oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Iasi, pentru efectuarea mentiunii, prin publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. Fixeaza termenul limita pentru depunerea cererilor de creanta nascute in cursul procedurii la 16.05.2016 . Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor nascute in cursul procedurii, intocmirea si publicarea tabelului suplimentar al creantelor la 16.06.2016. Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute in cursul procedurii va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar de creante . Fixeaza termenul limita pentru intocmirea si publicarea tabelului definitiv consolidat al creantelor la 18.07.2016. In baza disp. art. 59 alin. 3 din L.85/2014, fixeaza termen administrativ de control la data de 20.09.2016 . In temeiul art.151 din Legea nr. 85/2014 :, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, indisponibilizarea imobilelor, a partilor sociale si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare".