Prof.univ.dr. Doru TOMPEA, ales Rector de structura legala a UPA din Iasi

Conducerea Universitatii „Petre Andrei” din Iasi informeaza cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru structurile de conducere de la nivelul institutiei, proces ce a avut urmatorul parcurs:

Fonduri europene record la Iasi. 140 de milioane de euro aprobate de Comisia Europeana!
La Iasi se va infiinta un batalion comun romano-moldovean de mentinere a pacii

1. Prin Ordinul 4294/2009, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii l-a confirmat in functia de Rector al Universitatii „Petre Andrei” din Iasi pe Dl Prof.univ.dr. Doru Tompea, conferindu-i un mandat special pentru a readuce institutia la legalitate, mandat care prevedea:

Preluarea personalului didactic, nedidactic si auxiliar de la persoana juridica autorizata provizoriu, cu statut de ONG, la Universitatea „Pestre Andrei” din Iasi, infiintata prin Legea 408/2002;

Preluarea studentilor de la persoana juridica autorizata provizoriu, cu statut de ONG, la Universitatea „Pestre Andrei” din Iasi, infiintata prin Legea 408;

Emiterea de diplome de licenta si de master, in conditii de legalitate, cu ]nsemnele oficiale ale UPA din Iasi, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

2. Pe data de 1.10.2009, la inaugurarea noului an universitar, Rectorul Universitatii, Prof.univ.dr. Doru Tompea, a facut publica indeplinirea mandatului special, declansand publicitatea organizarii alegerilor la nivelul tuturor structurilor Universitatii, avand in vedere Hotararea de Guvern adoptata in sedinta din 30.09.2009, prin care Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a fost reinclusa in lista institutiilor de invatamant superior care functioneaza legal.

3. Pe data de 12.10.2009, in Monitorul Oficial al Romaniei a aparut HG nr. 1093/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009, pentru aprobarea Nomenclatorului, domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, organizate de acestea, in baza caruia se organizeaza alegerile pe structura legala a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi.

4. Pentru ca aceste alegeri sa se desfasoare in conditii de deplina legalitate, Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi a hotarat, in sedinta din 1.10.2009, urmatoarele:

aprobarea Cartei Universitatii si a Metodologiei de organizare si desfasurare a alegerilor;

postarea pe site-ul Universitatii a Cartei, Metodologiei si programelor manageriale ale tuturor candidatilor la functiile de conducere ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi;

postarea pe site-ul Universitatii a graficului alegerilor si trimiterea acestuia, spre informare, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii;

inregistrarea candidaturilor pentru functiile de conducere de la nivelul tuturor celor cinci facultati ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi;

alegerea studentilor in Consiliile Profesorale si in Senatul Universitatii, in conformitate cu Regulamentul Studentilor, astfel incat ponderea reprezentantilor acestora sa fie de 25% din componenta fiecarei structuri.

5. Pe data de 23.10.2009, Rectorul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, Prof.univ.dr. Doru Tompea, a emis notificari ce au fost comunicate prin executor judecatoresc tuturor cadrelor didactice de la Drept si Economie (in numar de 5, respectiv 15) care nu se prezentasera la Universitate pentru a-si reglementa raporturile de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6. Pentru a asigura corectitudinea si legalitatea organizarii si desfasurarii alegerilor la Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, Senatul l-a mandatat pe Prof.univ.dr. Doru Tompea sa solicite Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii monitorizarea acestor alegeri.

7. In consecinta, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a emis Ordinul nr. 5767/27.10.2009, prin care a constituit Comisia de monitorizare a alegerilor de la Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, cu urmatoarea componenta:

Un consilier din cadrul Directiei Generale de Invatamant Superior;

Un consilier din cadrul Directiei Generale Juridice si de Control;

– Un reprezentant al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

– Un reprezentant al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

Un reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

Un reprezentant al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

Un reprezentant al Universitatii de Arte „George Enescu” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii.

8. Pe data de 28.10.2009, s-au desfasurate alegerile pentru structurile de conducere ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, in conformitate cu Metodologia aprobata de Senat, precum si cu legislatia academica in vigoare, sub stricta supraveghere a Comisiei de monitorizare constituite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Rezultatele acestor alegeri sunt urmatoarele:

Decani

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Conf.univ.dr. Mariana Caluschi

Facultatea de Asistenta Sociala si Sociologie – Conf.univ.dr. Ancuta-Daniela Tompea

Facultatea de Stiinte Politice si Administrative – Prof.univ.dr. Mihai Baciu

Facultatea de Drept – Prof.univ.dr. Antonie Cristian Bocancea

Facultatea de Economie – Conf.univ.dr. Alexandru Trifu

S-a constituit Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, care a ales, in prima sa sedinta, Rectorul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, in persoana Prof.univ.dr. Doru Tompea. De asemenea, a fost ales Secretarul stiintific al Senatului Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, in persoana Conf.univ.dr. Tudorel Marian Pitulac.

Comisia de monitorizare constituita prin Ordinul nr. 5767/27.10.2009 urmeaza sa elaboreze un raport cu privire la conditiile in care s-au desfasurat alegerile. In baza acestui raport si a analizei dosarului alegerilor, urmeaza ca Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa confirme Rectorul ales de Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi.